پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان

سايت و انجمن ما با هدف رفع نياز مهندسین تاسیسات و پشتيباني از اواخر مهر سال 1390 ايجاد شده است و همواره تلاش نموده است تا مانند الماسي در ميان وب هاي پشتيباني از این علم بدرخشد و اميد ميرود روزي يکي از درخشنده ترين ها در اين زمينه باشد.

فروشگاه وبسایت

دماي سردخانه چند درجه سانتيگراد بايد باشد؟

سرد خانه فضایی است که در آن یک یا چند نوع محصول یا مواد غذایی که طبق یک دمای خاص تعیین شده است نگهداری می شود.
-سرد خانه ها از نوع دما به چند دسته تقسیم می شوند:

1.سرد خانه بالای صفر:دمای سرد خانه از 4+ تا 1+ درجه سانتی گراد می باشد.

2.سرد خانه زیر صفر : دمای سرد خانه از 18- تا 20- درجه سانتی گراد می باشد.

3.سرد خانه های زیر صفر نگهداری بستنی: دمای سرد خانه 25- درجه سانتی گراد می باشد.

4.سرد خانه بالای صفر(تونل ماست)که دمای آن 1+ درجه سانتی گراد می باشد.

5.تونل انجماد 40- درجه سانتيگراد مي باشد .