پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان

سايت و انجمن ما با هدف رفع نياز مهندسین تاسیسات و پشتيباني از اواخر مهر سال 1390 ايجاد شده است و همواره تلاش نموده است تا مانند الماسي در ميان وب هاي پشتيباني از این علم بدرخشد و اميد ميرود روزي يکي از درخشنده ترين ها در اين زمينه باشد.

فروشگاه وبسایت

انتشارات یزدا

انتشارات یزدا ناشر کتاب های فنی و مهندسی تاسیساتی برای کسب اطلاعات بیشتراز کتب انتشار یافته از این ناشر به سایت یزدا مراجعه نمایید.

انتشارات یزدا